Huurvoorwaarden 2024

§ 1. Huurovereenkomst
De huurovereenkomst bevestigt de verhuurovereenkomst tussen de huurder en de eigenaar van het vakantiehuis. Sommerhusudlejning Fyn (hierna SF) bemiddelt tussen hen. De huurovereenkomst heeft betrekking op het vakantiehuis dat op het huurcontract staat vermeld. De huurprijs is exclusief het verbruik van elektriciteit, water, olie, enz., tenzij anders vermeld.

§ 2. Aantal personen
Er mogen niet meer personen in het vakantiehuis verblijven dan het op het huurcontract vermelde aantal personen. Huisdieren mogen alleen worden meegenomen als dit op het huurcontract staat vermeld.

§ 3. Eindschoonmaak
De eindschoonmaak is verplicht en kan niet worden uitgesloten. De huurder verplicht zich om het
vakantiehuis in een nette staat achter te laten, inclusief het legen van de vaatwasser en het verwijderen
van al het afval, inclusief flessen. De oven in de keuken en eventuele barbecue moeten worden schoongemaakt door de huurder.

§ 4. Aansprakelijkheid
De huurder is verantwoordelijk voor het vakantiehuis en de inventaris tijdens de verhuurperiode. De
huurder is verplicht om SF onmiddellijk te informeren als er schade ontstaat. Schadevergoeding dient
indien mogelijk voor vertrek te worden betaald. Als de huurder verzuimt SF op de hoogte te stellen van
schade voor vertrek, worden de kosten van herstel voor rekening van de huurder gebracht.

§ 5. Betalingsvoorwaarden
Het huurcontract wordt direct per e mail verzonden na de boeking. Op het huurcontract staat vermeld
wanneer de huur verschuldigd is. De huur wordt in 2 termijnen in rekening gebracht. De eerste termijn
van 25% van de huur is direct verschuldigd. De tweede termijn inclusief de borgsom is 60 dagen voor aankomst verschuldigd. Bij boekingen die minder dan 60 dagen voor aankomst worden gedaan, is het volledige bedrag bij ontvangst van het huurcontract verschuldigd. Als het volledige huurbedrag niet op tijd wordt betaald, kan SF de huurovereenkomst zonder waarschuwing annuleren.

§ 6. Borg
Indien de huurprijs exclusief verbruikskosten is, wordt een borg in rekening gebracht bij de tweede termijn. De verbruikskosten van de huurder (elektriciteit, olie, gas, water, enz.) worden verrekend met de borg. Eventueel resterend bedrag wordt 2 weken na vertrek terugbetaald. Als het verbruik de borg overstijgt, behoudt SF zich het recht voor om het resterende bedrag via de creditcard te innen.

§ 7. Klachten
Bij klachten met betrekking tot het gehuurde vakantiehuis moet SF uiterlijk 24 uur na aankomst per e-mail of per post worden geïnformeerd. Als de klacht betrekking heeft op de schoonmaak van het vakantiehuis, moet SF bij aankomst onmiddellijk worden geïnformeerd. Anders vervallen de aanspraken van de huurder op compensatie en is de huurder verantwoordelijk voor eventuele gebreken en tekortkomingen zoals beschreven in § 4.

§ 8. Annulering
Het huurcontract kan tot 60 dagen voor aanvang van de huur worden geannuleerd tegen betaling van 20% van het huurbedrag, maar minimaal € 70,-. Bij annulering 59 - 0 dagen voor aanvang van de huur is 80% van het huurbedrag en de verwerkingskosten verschuldigd. Het huurcontract kan tot 60 dagen voor aanvang van de huur worden gewijzigd tegen een vergoeding van € 28,-. Daarna zijn wijzigingen in
het huurcontract niet mogelijk. De reserveringskosten worden niet terugbetaald.

§ 9. Roken
Binnen in het vakantiehuis is roken verboden. Indien dit toch gebeurt, wordt een boete van DKK 3000 in
rekening gebracht, evenals vergoeding voor verloren huur als het huis niet kan worden verhuurd in de
daaropvolgende weken. Er zijn asbakken buiten geplaatst voor as en peuken.

§ 10. Overmacht
SF is niet verplicht om de verhuurde vakantiewoning ter beschikking te stellen als gevolg van overmacht SF is niet verplicht om de verhuurde vakantiewoning ter beschikking te stellen als gevolg van overmacht (staking, oorlog, natuurrampen, enzovoort).(staking, oorlog, natuurrampen, enzovoort).

§ 11. Gegevensverwerking
SF verzamelt geen andere informatie over u dan de contactgegevens die zijn vermeld in het SF verzamelt geen andere informatie over u dan de contactgegevens die zijn vermeld in het boekingsproces. Uw contactgegevens worden niet aan anderen doorgegeven. boekingsproces. Uw contactgegevens worden niet aan anderen doorgegeven. SF heeft het recht om contact met u op te nemen via e-mail, post of SMS met relevante aanbiedingen en nieuwsinformatie. U kunt op elk moment afzien van het ontvangen van informatie van SF door een e-mail te sturen naar info@sommerhusudlejningfyn.dk.

§ 12. Jongerengroepen
Jongerengroepen (jonger dan 25 jaar en meer dan 3 personen) moeten altijd toestemming van SF verkrijgen voordat de huurovereenkomst kan worden uitgevoerd. SF behoudt zich het recht voor om SF behoudt zich het recht voor om jongerengroepen te weigeren of een extra borgsom te eisen.jongerengroepen te weigeren of een extra borgsom te eisen.

§ 13. Bevoegde rechter
De bevoegde rechter is het rechtsgebied waarin de vakantiewoning is gelegen, en het Deense recht is De bevoegde rechter is het rechtsgebied waarin de vakantiewoning is gelegen, en het Deense recht is overeengekomen als de toepasselijke wet tussen de partijen.overeengekomen als de toepasselijke wet tussen de partijen.

§ 14. A-Z
De algemene informatie van SF in de A-Z is beschikbaar op www.sommerhusudlejningfyn.nl en maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst.

§ 15. Drukfouten
SF behoudt zich het recht voor om eventuele fouten in afbeeldingen en drukwerk te corrigeren. Januari 2023

2025

Huurvoorwaarden 2025. (Geldig voor boekingen gemaakt vanaf 4 januari 2025)